Den absolutt beste måten å bygge på

IEC-HUS har prosesser og rutiner som sikrer deg som kunde. Vi er kvalitetsbevisste i alle ledd og holder oss oppdatert med de mest effektive arbeidsmetoder til enhver tid. Det utføres årlig gjennomgang av våre prosesser for å gi deg som kunde den tryggeste opplevelsen.

Planlegging

De fleste har hørt at man ikke blir fornøyd før man har bygget sitt andre eller tredje hus. Vår erfaring er at våre kunder blir riktig så fornøyde allerede med sitt første hus. Mye av årsaken ligger i god planlegging og tett kontakt med byggherren (dere) gjennom hele prosessen.

Første møte: Valg av hus
Første gang vi møtes hjelper vi deg med å velge den hustypen som passer dine behov og din tomt. Vi gjennomgår de mange mulighetene som finnes og forholder oss til deres ønsker, slik at vi har et godt grunnlag for å gi tilbud.
Tomtebefaring
Vi utfører tomtebefaring for å sikre dere om at hustypen dere drømmer om faktisk passer og kan bygges på tomten. Vi diskuterer plassering på tomten og tar hensyn til ønsker om garasje, oppkjørsel, hage, terrasse o.l. Vi må sørge for at det som skal gjøres stemmer med kommunens reguleringsbestemmelser for tomten.
Skisseprosjekt
Når vi er enige om hustype og plassering på tomt, begynner våre konsulenter å jobbe med detaljene. I denne fasen utarbeides det situasjons­plan, tegninger og tilbud for hus­­-prosjektet deres.

Rådgiving

De fleste bygger drømmehuset bare én gang i livet. Svært få kan bygge på egne erfaringer og er desto mer avhengige av å lene seg på andres kunnskap. Vi i IEC-HUS bygger ca. 300 hus over hele Norge hvert eneste år. Vi har kunnskapen. Vi har erfaringen. Det hører med til historien at vi har levert hus til norske familier i over 10 år, så vi vet mye om hva folk ønsker seg. Det betyr at vi kan gi deg gode råd gjennom hele ditt husprosjekt, fra lenge før første spadetak til nøkkelen står i døra.

Tilpasset deres behov
Mange plukker drømmehuset sitt rett ut fra huskatalogen og blir kjempefornøyde uten å forandre på noe. Har dere behov for større stue, soverom, bad o.l. så har vi alternative planløsninger som ivaretar deres ønsker.
Tilbudsutarbeidelse
Før vi kan utarbeide et endelig tilbud, må vi bli enige om detaljer vedrørende utforming og produkter for ditt IEC-HUS. Alt som kan avklares før kontrakt setter trygge rammer for fremdriften videre.
Kontrakt
Når alle valg er tatt og dere er klare til å bestemme dere, signerer vi kontrakten. Vår boligkonsulent gjennomgår hele leveransen sammen med dere slik at begge parter er enige når kontrakten undertegnes.
Igangsettingstillatelse (IG)
Når byggesøknaden er ferdigbehandlet og godkjent, gir kommunen igangsettingstillatelse. Det betyr at byggingen kan starte. Behandlingstiden varierer fra kommune til kommune, men vanligvis tar det mellom 1 og 3 uker.
Byggesøknad og prosjektering
Når kontrakten er signert, kan vi starte prosjekteringen av deres nye hus. Sammen fremskaffer vi all nødvendig dokumentasjon, slik at byggesøknaden kan sendes til kommunen.
Oppstartsmøte
Når igangsettingstillatelsen kommer, kaller vi dere inn til et oppstartmøte. Her gjennomgår vi fremdriften og dere får møte deres egen byggeleder, som har ansvaret for oppfølging av deres hus fra byggestart til overlevering.

Byggeprosess

Det er tre ting som gjør vår byggeprosess annerledes og bedre enn den tradisjonelle byggemåten: Vi bygger hurtigere. Vi bygger tørrere. Vi bygger mer miljøvennlig. Hovedforklaringen heter elementmetoden.

Hvorfor vi bygger hurtigere, bedre og sikrere
Et IEC-HUS bygges etter elementmetoden. Det betyr at vegger og gulv leveres i ferdige elementer, og at takverket kommer ferdig kuttet og klart til montering.

Alle delene til huset produseres innendørs i store, tørre fabrikk­lokaler. Det betyr full kontroll med produksjonen, enklere kvalitets­kontroll og mye mindre materialsvinn. Kapp av treverk går til pelletsproduksjon og annet materialsvinn går til gjenvinning.

Vegg- og gulvelementene kommer ferdige til byggeplassen, heises på plass og monteres på 1 – 2 dager. Taket monteres og tekkes på de neste 2 – 3 dagene.

Den korte byggetiden gir minimal eksponering for fuktighet, selv om det regner under monteringen. Sammenlignet med tradisjonelle bygg som kan stå åpent utsatt for vær og vind i ukevis, holder ditt IEC-HUS seg praktisk talt tørt i hele byggeperioden.
Om fundament / grunnarbeidet

Før det nye huset kan reise seg må grunnarbeidene være på plass. Grunnmur eller ringmur må være satt opp, ferdig herdet og plannert rundt muren. Rør og kabler for vann, avløp, strøm og annen infrastruktur må være lagt frem.

IEC-HUS kan i noen regioner levere en komplett grunnmursløsning til din bolig. Løsningen vi leverer er Trollveggen fra Glava.

Produksjon og transport

Elementene til ditt hus bygges innendørs i tørt og stabilt klima på vår fabrikk. Alle materialer leveres av store europeiske produsenter. Det sikrer høy og jevn kvalitet på alle bygningsdeler. Fabrikken har SINTEF godkjenning som fornyes hvert år.

De ferdige elementene transporteres på lukket lastebil fra fabrikken direkte til byggeplassen, godt beskyttet mot fuktighet, vær og vind hele veien.

Montering av elementer og tak (dag 1 – 3)
Når lastebilen ankommer byggeplassen, står kranbilen klar, og elementene løftes på plass og monteres på 1 – 2 dager.

Taket består av ferdig tilpassede bjelker eller takstoler som raskt heises på plass. Taket tekkes med diffusjonsåpent undertak og en takduk for å sikre et 100 % tett tak. Hurtig montering er avgjørende for å tette bygget og unngå fremtidige fuktproblemer.
Tett hus (dag 4 - 6)

Etter bare 6 dager er taket lektet og huset er tett. De neste dagene går med til innsetting av dører og vinduer og ferdiggjøring av alle utvendige detaljer.

Klart for innredning

Avhengig av størrelse og kompleksitet leverer vi et fullt ferdig hus på bare 2-4 uker, og de innvendige arbeidene kan starte.

Overtagelse

Før dere kan overta drømmehuset må både dere, vi og kommunen være sikre på at alt arbeid er utført korrekt, pent og i samsvar med gjeldende regelverk. Møter og befaringer underveis sikrer at dere får det huset dere har bestilt og at alle formaliteter er i orden.

Kvalitetsmøte

Når huset er tett, dvs. ferdig utvendig med tak, vinduer og dører på plass, gjennomfører byggeleder en kontroll av overflater og sjekker at bygget er tørt. På et eget kvalitetsmøte gjennomgår vi sammen den videre fremdriften i prosjektet.

Forhåndsbefaring

På forhåndsbefaringen gjennomgår vi sammen punkt for punkt i hele huset og sjekker at alt er utført som avtalt i kontrakten. Deretter kan vi sende søknad om ferdigattest til kommunen.

Overtagelse

Når ferdigattesten kommer fra kommunen, er det tid for overlevering. Det betyr at dere overtar huset gjennom det som kalles en overtakelsesforretning, hvor det også føres protokoll. Nå er dere endelig blitt huseiere!

Oppfølging og ettårskontroll

Vi slutter ikke å bry oss selv om maskinene er borte og verktøyet er pakket ned. Vi vil vite hva dere synes og ha deres reaksjoner på alt som vedrører huset. Derfor tar vi kontakt når dere har ”bodd dere inn”. Alt dere kan fortelle nå er verdifullt for oss i vårt arbeid for å stadig bli bedre.

Når ett år er gått, er det tid for ettårskontroll. Dette er en obligatorisk gjennomgang av hele huset for nok en gang å sikre at alt er som det skal og at dere er 100 % fornøyd med drømmeboligen.

Ikke glem tryggheten

Det finnes historier om husleverandører som går konkurs, som ikke leverer etter kontrakt, som ikke følger gjeldende avtaleverk, eller som somler med å rette opp feil. IEC-HUS er medlem av den ledende bransjeorganisasjonen Bolig­produsentenes Forening. Vår elementfabrikk er godkjent av SINTEF Byggforsk. Og vi stiller selvfølgelig garantier etter Bustadoppførings­lova – 10 % av kontraktsum i byggeperioden og 5 % i 5 år etter overlevering. Alt dette gir dere nødvendig trygghet for at drømmeboligen blir levert som avtalt.

Bestill vår huskatalog