Om oss

IEC-HUS er blant Norges ledende boligprodusenter. Selskapet ble etablert i år 2000 og siden starten har vi levert mer enn 2700 boligenheter i Norge. Hovedkontoret ligger i Ski i Akershus. Les mer...

Visjon og verdier

Vår målsetning er å bli Norges største boligleverandør på EAT markedet.

IEC-HUS leverer boliger av høy kvalitet og til riktig pris, fra Agder til Nord – Trøndelag. Vårt konkurransefortrinn er at vi bygger innendørs og monterer utendørs. På denne måten reduseres muligheten for fuktskader, og du som kunde får et produkt av topp kvalitet.

IEC-HUS sitter på hele verdikjeden og har kontroll over alle faser i produksjonen. Dette skaper betydelige synergieffekter og gir oss mulighet til å operere med meget konkurransedyktige priser.

 

Våre verdier skal gjenspeiles i måten vi opptrer ovenfor kollegaer, kunder og andre profesjonelle relasjoner.

Velvilje
– jeg strekker meg langt og yter gjerne litt ekstra

Ærlighet
– jeg er ærlig i mitt arbeid og min profesjon

Respekt
– jeg opptrer redelig og aktsomt og viser respekt for alle jeg møter.

Kvalitet- og miljøpolicy

Kvalitetspolicy
Gjennom satsning på innovasjon, utvikling og forbedring av produktet og interne systemer, skal IEC-HUS beholde og forsterke tilliten i markedet og våre kunder. Dette innebærer at hver medarbeider må utføre sitt arbeid på en korrekt måte og levere iht. IEC-HUS sine standarder og prosedyrer.

IEC-HUS har prosesser og rutiner som sikrer deg som kunde fra salg til overtakelse av din bolig. Vi er kvalitetsbevisste i alle ledd og holder oss oppdatert med de mest effektive arbeidsmetoder til en hver tid. IEC-HUS skal alltid være bevisste på kvalitet i våre valg av leverandører, underentreprenører og samarbeidspartnere.

IEC-HUS skal ivareta samsvarsforpliktelse og kontinuerlig forbedring på Kvalitet.

Miljøpolicy
Gjennom å stille krav til produkter, tjenester og leverandører skal IEC-HUS stimulere til kontinuerlig å ha fokus på å utvikle produkter og tjenester som bidrar til en mer bærekraftig utvikling. Vi skal jobbe aktivt for å begrense unødvendig bruk av materialer, ha gode returordninger for overskuddsmaterialer og ha gode avfallsordninger med en høy andel kildesortering. IEC-HUS skal redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning gjennom gode løsninger i alle våre prosjekter.

Vi skal i våre hus og med våre produkter bidra til sunt, ytelses- og trivselsfremmende inneklima hos våre kunder.

IEC-HUS skal ivareta samsvarsforpliktelse og kontinuerlig forbedring på Miljø.

ISO – Sertifisert

IEC-HUS AS er Norges første boligbygger som er sertifisert etter den nye NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 standarden i følge sentrale register. I praksis betyr dette at IEC-HUS AS jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet, kundetilfredshet og miljø.

Som kunde av IEC-HUS AS, kan du dermed være sikker på at vi jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystemer og prosesser, noe som igjen gir utslag på kundefokuset. For oss er kunden den aller viktigste brikken i spillet og vår viktigste arbeidsoppgave er å gjøre deg fornøyd.

IEC-HUS AS vil fremover bli revidert hvert eneste år med tanke på ISO sertifiseringen. Dette sikrer at vi må jobbe kontinuerlig med forbedringer, effektivitet og kundetilfredshet. Du som kunde kan og skal være trygg på at du har valgt den rette leverandøren til ditt nye hjem.
iso

Ansatte

Torkel Engeness
Konsernsjef
488 92 628
Vidar Sandersen
Chief Operating Officer (COO)
958 97 465
Cathrine Blokhus
Administrasjonssjef
911 77 972
Tina Fjeldstad
Administrasjonsmedarbeider
986 13 062
Oda Olsen
Administrasjonsmedarbeider
941 62 090
Jorid Ottervig
Administrasjonssekretær
957 23 014
Vegard Clausen Skagseth
IT-ansvarlig
932 10 291
Anelia Buitelaar
Chief Financial Officer (CFO)
970 89 408
Lillian Watz
Regnskapsansvarlig/Controller
908 75 312
Kristian Persson
Controller
400 21 881
Marit Sandersen
Regnskapsmedarbeider
928 52 268
Helle Vestad
Regnskapsmedarbeider
901 04 613
Unn Hege Holmen
Lønnsmedarbeider
934 28 456
Berge Lavik
Head of Sales and Marketing
922 44 383
Marita Burud
Digital marketing manager
958 92 997
Jeanette Bergeløkken
Markedskoordinator
958 01 763
Anette Haug Stenbeck
Ettermarkedskoordinator
902 09 388
Linn Elisabeth Heimsvik
Møtebooker
970 87 773
Iselin Øverland
Møtebooker
918 55 889
Anne Britt Kristiansen
Teknisk tegner/ Illustratør
474 60 316
Magnar Sandersen
Kvalitets- og innkjøpsansvarlig
415 66 406
Knut Roger Smaaland
Fagansvarlig byggeledelse
950 64 664
Øyvind Vedvik
Fagansvarlig tekniske tegnere
467 97 409
Martin Valbjørn
Prosjekteringsmedarbeider
912 49 182
Petter Eilevstjønn
Prosjekteringsmedarbeider
950 51 883
Christian Quist Jensen
Prosjekteringsmedarbeider
918 14 176
Rita Valestrand
Ordrebehandler
464 17 372
Ole-Jørgen Kåsa
Kalkulatør
402 15 813
Jørgen Bisgaard
Kalkulatør
930 95 301
Kenneth Pedersen
Kalkulatør
911 39 228
Mikael Grendal
Kalkulatør
480 99 308

Samarbeidspartnere

Bestill vår huskatalog